تصویب قطعنامه ایران با عنوان «مقابله با ریزگردها»

تصویب قطعنامه ایران با عنوان «مقابله با ریزگردها»قطعنامه ایران با عنوان « مقابله با ریزگردها» پس از دو ماه و نیم مذاکره با اجماع کلیه کشورها در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به […]

ایران میزبان ۵۰کشور در اجلاس جهانی ریزگردها/ تصویب ۴ قطعنامه گردوغبار در سازمان ملل

ایران میزبان ۵۰کشور در اجلاس جهانی ریزگردها/ تصویب ۴ قطعنامه گردوغبار در سازمان ملل ایران میزبان ۵۰کشور در اجلاس جهانی ریزگردها/ تصویب ۴ قطعنامه گردوغبار در سازمان ملل

ایران میزبان 50 کشور در اجلاس جهانی ریزگردها

ایران میزبان 50 کشور در اجلاس جهانی ریزگردهارئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از ویژگی‌های مهم این قطعنامه، برگزاری یک اجلاس جهانی است که قرار است در نیمه اول سال […]