بیمه ایران دیه جان باختگان سیل آذرشهر را پرداخت کرد

بیمه ایران دیه جان باختگان سیل آذرشهر را پرداخت کردمدیرکل بیمه ایران استان آذربایجان شرقی همچنین در مورد دیه مربوط به پنج نفر از رانندگان وسائط نقلیه حادثه سیل مزبور نیز اعلام کرد: پس از […]

ایران محکوم به پرداخت غرامت به آمریکا شد

ایران محکوم به پرداخت غرامت به آمریکا شد ایران محکوم به پرداخت غرامت به آمریکا شد

بیمه ایران روزانه چقدر خسارت پرداخت می‌کند؟

بیمه ایران روزانه چقدر خسارت پرداخت می‌کند؟با توجه به شکل 4 بیمه ایران در طی شش ماه ابتدای سال جاری در حدود 80 درصد از میزان خسارت پرداختی را بر عهده داشته است، درحالی که […]