ورود سامانه بارشی از روز پنجشنبه به کشور

ورود سامانه بارشی از روز پنجشنبه به کشوراز اواخر وقت پنجشنبه، سامانه بارشی جدید از سمت مرزهای غربی و شمال غرب وارد کشور خواهد شد که عمده بارش طی روز جمعه در همین مناطق خواهد […]

ورود سامانه بارشی از شنبه به کشور

ورود سامانه بارشی از شنبه به کشور ورود سامانه بارشی از شنبه به کشور

سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شود

سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شودمرکز پیش بینی سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی از بعدازظهر امروز (چهارشنبه) به نوار غربی کشور خبر داد. سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شود

ورود سامانه بارشی جدید به کشور

ورود سامانه بارشی جدید به کشور ورود سامانه بارشی جدید به کشور تلگرام نارنجی

یکشنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود

یکشنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود یکشنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود دانلود بیتالک