ورود سامانه بارشی از روز پنجشنبه به کشور

ورود سامانه بارشی از روز پنجشنبه به کشوراز اواخر وقت پنجشنبه، سامانه بارشی جدید از سمت مرزهای غربی و شمال غرب وارد کشور خواهد شد که عمده بارش طی روز جمعه در همین مناطق خواهد […]

ورود موج جدید بارشی به کشور

ورود موج جدید بارشی به کشور ورود موج جدید بارشی به کشور

ورود سامانه بارشی جدید از روز اینده

ورود سامانه بارشی جدید از روز ایندهبارش های برف و باران در اکثر مناطق کشور ادامه خواهد داشت، همچنین از روز اینده سامانه بارشی جدیدی وارد کشور خواهد شد./ به گزارش ایسنا احد وظیفه گفت: […]

ورود سامانه بارشی از شنبه به کشور

ورود سامانه بارشی از شنبه به کشور ورود سامانه بارشی از شنبه به کشور

سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شود

سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شودمرکز پیش بینی سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی از بعدازظهر امروز (چهارشنبه) به نوار غربی کشور خبر داد. سامانه بارشی امروز وارد کشور می‌شود

ورود سامانه بارشی به کشور، از فردا

ورود سامانه بارشی به کشور، از فردامدیر کل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید از سمت مرزهای غربی کشور خبر داد.در سایر نقاط کشور در دو روز آینده جوی آرام همراه […]

یکشنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود

یکشنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود یکشنبه سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود دانلود بیتالک