معاون عملیات سازمان امداد و نجات: هشدار بارش‌های شدید و سيل، به مناطق مختلف کشور داده شده بود

معاون عملیات سازمان امداد و نجات: هشدار بارش‌های شدید و سيل، به مناطق مختلف کشور داده شده بود معاون عملیات سازمان امداد و نجات: هشدار بارش‌های شدید و سيل، به مناطق مختلف کشور داده شده […]

احتمال بارش‌های پراکنده باران در پایتخت

احتمال بارش‌های پراکنده باران در پایتخت احتمال بارش‌های پراکنده باران در پایتخت

بارش‌های ایران نصف شد

بارش‌های ایران نصف شد بارش‌های ایران نصف شد