بارش برف و باران طی 2روز آینده در البرز

بارش برف و باران طی 2روز آینده در البرز بارش برف و باران طی 2روز آینده در البرز

بارش برف در کرج/راه های البرز به ویژه جاده چالوس لغزنده است

بارش برف در کرج/راه های البرز به ویژه جاده چالوس لغزنده است بارش برف در کرج/راه های البرز به ویژه جاده چالوس لغزنده است

بارش برف درجاده چالوس/ترافیک سنگین در جاده های البرز

بارش برف درجاده چالوس/ترافیک سنگین در جاده های البرز بارش برف درجاده چالوس/ترافیک سنگین در جاده های البرز