وضعیت بارش ها در استان‌ های کشور

وضعیت بارش ها در استان‌ های کشوردر مناطق شمال غرب و قسمت هایی از غرب کشور و سواحل غربی دریای خزر و به تدریج دامنه‌های جنوبی البرز غربی و مرکزی، شاهد ورزش باد و بارش […]

بارش برف درجاده چالوس/ترافیک سنگین در جاده های البرز

بارش برف درجاده چالوس/ترافیک سنگین در جاده های البرز بارش برف درجاده چالوس/ترافیک سنگین در جاده های البرز

تصاویر : بارش برف پاییزی در استان های کشور

تصاویر : بارش برف پاییزی در استان های کشور تصاویر : بارش برف پاییزی در استان های کشور