صعود نرخ 10 گروه کالایی در بازار

صعود نرخ 10 گروه کالایی در بازاربر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، قیمت ده گروه کالایی نسبت به سال گذشته با افزایش نرخ ۱.۹ تا ۴۵.۵ درصدی مواجه بوده که در این میان بیشترین افزایش […]