ابطحی: کابینه اگر پاسخ به سهم خواهی مخالفان روحانی باشد، عقبه اش را از دست می دهد

ابطحی: کابینه اگر پاسخ به سهم خواهی مخالفان روحانی باشد، عقبه اش را از دست می دهد ابطحی: کابینه اگر پاسخ به سهم خواهی مخالفان روحانی باشد، عقبه اش را از دست می دهد

الجبیر: همسر ترامپ با هر پوششی باشد، از او استقبال می‌ کنیم!

الجبیر: همسر ترامپ با هر پوششی باشد، از او استقبال می‌ کنیم!عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان طی سخنانی گفت : ملانیا ترامپ با هر پوششی وارد شهر ریاض شود، از او به گرمی استقبال خواهیم […]

اگر معیار دینداری نشانه‌ ظاهری باشد، داعش مسلمان‌تر از ماست

اگر معیار دینداری نشانه‌ ظاهری باشد، داعش مسلمان‌تر از ماستاین عالم دینی گفت: در جامعه اموی اجازه داده نمی‌شد معیار دینداری نمازخوانان و روزه‌گیران مشخص شود. جامعه اموی آن روزگار در عین دینداری، بی‌دین بود. […]