الجبیر: حل بحران قطر از طریق شورای همکاری خلیج‌فارس است

الجبیر: حل بحران قطر از طریق شورای همکاری خلیج‌فارس است الجبیر: حل بحران قطر از طریق شورای همکاری خلیج‌فارس است

مرکل: حل بحران کره شمالی تنها از طریق مذاکره ممکن است

مرکل: حل بحران کره شمالی تنها از طریق مذاکره ممکن است مرکل: حل بحران کره شمالی تنها از طریق مذاکره ممکن است

امیر کویت: بحران شورای همکاری «بی‎سابقه» و «تلخ» است

امیر کویت: بحران شورای همکاری «بی‎سابقه» و «تلخ» است امیر کویت: بحران شورای همکاری «بی‎سابقه» و «تلخ» است

مدیریت بحران لرستان: یک نفر در حادثه ریزش «تونل برفی» کشته‌شده است

مدیریت بحران لرستان: یک نفر در حادثه ریزش «تونل برفی» کشته‌شده است مدیریت بحران لرستان: یک نفر در حادثه ریزش «تونل برفی» کشته‌شده است

سازمان ملل: بحران اعراب به مرحله خطرناکی رسیده است

سازمان ملل: بحران اعراب به مرحله خطرناکی رسیده است سازمان ملل: بحران اعراب به مرحله خطرناکی رسیده است

کاخ سفید: بحران قطر یک «مساله خانوادگی» است

کاخ سفید: بحران قطر یک «مساله خانوادگی» است کاخ سفید: بحران قطر یک «مساله خانوادگی» است