بخشودگی مشروط 100 درصد جرایم مالیاتی

بخشودگی مشروط 100 درصد جرایم مالیاتیرئیس کل سازمان مالیاتی کشور در نشست مشترک این سازمان با اتاق تعاون ایران، از بخشودگی 100 درصد جرایم قابل بخشش تعاونی ها به شرط پرداخت اصل بدهی مالیاتی تا […]