قاسمی: برنامه‌ای برای دیدار ظریف و تیلرسون در نظر گرفته نشده

قاسمی: برنامه‌ای برای دیدار ظریف و تیلرسون در نظر گرفته نشدهسخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، اعلام کرد:محمدجواد ظریف در نخستین روزهای هفته پیش رو ،برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر […]

آیت‌الله جوادی‌آملی: برای شهدای فاجعه منا دیه قتل شبه عمد گرفته شود

آیت‌الله جوادی‌آملی: برای شهدای فاجعه منا دیه قتل شبه عمد گرفته شود آیت‌الله جوادی‌آملی: برای شهدای فاجعه منا دیه قتل شبه عمد گرفته شود

ترامپ: برای آمریکایی هایی که پرچم کشوررا می سوزانند،مجازات زندان یا خلع تابعیت در نظر گرفته شود

ترامپ: برای آمریکایی هایی که پرچم کشوررا می سوزانند،مجازات زندان یا خلع تابعیت در نظر گرفته شود ترامپ: برای آمریکایی هایی که پرچم کشوررا می سوزانند،مجازات زندان یا خلع تابعیت در نظر گرفته شود