برف برخی مدارس شهرستان‌های تهران را تعطیل کرد

برف برخی مدارس شهرستان‌های تهران را تعطیل کرد برف برخی مدارس شهرستان‌های تهران را تعطیل کرد

مدارس برخی از شهرهای آذربایجان غربی در نوبت صبح فردا تعطیل است

مدارس برخی از شهرهای آذربایجان غربی در نوبت صبح فردا تعطیل است مدارس برخی از شهرهای آذربایجان غربی در نوبت صبح فردا تعطیل است

برخی مدارس مازندران تعطیل شد

برخی مدارس مازندران تعطیل شدمدیر روابط عمومی و سخنگوی آموزش و پرورش مازندران تعطیلی برخی مدارس این شهرستان را اعلام کرد. برخی مدارس مازندران تعطیل شد

مدارس برخی از شهرستان‌های استان تهران تعطیل شد

مدارس برخی از شهرستان‌های استان تهران تعطیل شد مدارس برخی از شهرستان‌های استان تهران تعطیل شد