پخش برخی شبکه های کردی از روی ماهواره ترک ست قطع شد

پخش برخی شبکه های کردی از روی ماهواره ترک ست قطع شد پخش برخی شبکه های کردی از روی ماهواره ترک ست قطع شد

برق برخی از مناطق اهواز قطع شد

برق برخی از مناطق اهواز قطع شد برق برخی از مناطق اهواز قطع شد

تعطیلی برخی مدارس مازندران اعلام شد

تعطیلی برخی مدارس مازندران اعلام شد تعطیلی برخی مدارس مازندران اعلام شد

برخی مدارس مازندران تعطیل شد

برخی مدارس مازندران تعطیل شدمدیر روابط عمومی و سخنگوی آموزش و پرورش مازندران تعطیلی برخی مدارس این شهرستان را اعلام کرد. برخی مدارس مازندران تعطیل شد

مدارس برخی از شهرستان‌های استان تهران تعطیل شد

مدارس برخی از شهرستان‌های استان تهران تعطیل شد مدارس برخی از شهرستان‌های استان تهران تعطیل شد