فیلم/ بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شد

فیلم/ بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شداطلاعاتی درباره بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شد را در ویدئوی زیر ببینید. فیلم/ بزرگترین پروژه ملی که در دولت یازدهم افتتاح شد

روسیه بزرگترین تولیدکننده نفت جهان شد

روسیه بزرگترین تولیدکننده نفت جهان شد روسیه بزرگترین تولیدکننده نفت جهان شد

ایران صاحب بزرگترین ناوگان نفتکش جهان شد

ایران صاحب بزرگترین ناوگان نفتکش جهان شد ایران صاحب بزرگترین ناوگان نفتکش جهان شد