بشار اسد: فداکاری ایران را فراموش نمی کنیم

بشار اسد: فداکاری ایران را فراموش نمی کنیم بشار اسد: فداکاری ایران را فراموش نمی کنیم

واکنش همسر بشار اسد به تساوی سوریه با ایران +عکس

واکنش همسر بشار اسد به تساوی سوریه با ایران +عکس واکنش همسر بشار اسد به تساوی سوریه با ایران +عکس