بشار اسد در لباسی با درجه سروانی / عکس

بشار اسد در لباسی با درجه سروانی / عکس بشار اسد در لباسی با درجه سروانی / عکس

واکنش همسر بشار اسد به تساوی سوریه با ایران +عکس

واکنش همسر بشار اسد به تساوی سوریه با ایران +عکس واکنش همسر بشار اسد به تساوی سوریه با ایران +عکس