عکس: وقتی احمدی نژاد بقایی را جا گذاشت!

عکس: وقتی احمدی نژاد بقایی را جا گذاشت! سعید شعبانی این کارتون را با تیتر «سبقت محمود از حمید» در روزنامه قانون منتشر کرد.   عکس: وقتی احمدی نژاد بقایی را جا گذاشت!

رییس ستاد انتخاباتی حمید بقایی مشخص شد

رییس ستاد انتخاباتی حمید بقایی مشخص شد رییس ستاد انتخاباتی حمید بقایی مشخص شد