وزیر بهداشت در تشییع پیکر جان باختگان سمنان

وزیر بهداشت در تشییع پیکر جان باختگان سمنانوزیر بهداشت در مراسم تشییع پیکر جانباختگان سانحه قطار تبریز -مشهد در تبریز حضور یافت. وزیر بهداشت در تشییع پیکر جان باختگان سمنان

تسلیت وزیر بهداشت به خانواده قربانیان حادثه عراق و سمنان

تسلیت وزیر بهداشت به خانواده قربانیان حادثه عراق و سمنان تسلیت وزیر بهداشت به خانواده قربانیان حادثه عراق و سمنان