واکنش سیف به شایعه‌ها درباره افزایش قیمت ارز

واکنش سیف به شایعه‌ها درباره افزایش قیمت ارز واکنش سیف به شایعه‌ها درباره افزایش قیمت ارز

هدیه اوپک به بازار ارز ایران

هدیه اوپک به بازار ارز ایرانبازار ارز باید از همین فردا تحت تأثیر پیامد تصمیم اوپک قرار گیرد؛ چراکه افزایش قیمت نفت به مفهوم افزایش درآمد ارزی و به همین نسبت، تقویت توان مداخله دولت […]