سرقتی به قیمت قطع آب هزار مشترک

سرقتی به قیمت قطع آب هزار مشترک سرقتی به قیمت قطع آب هزار مشترک

زجر کولبرها به خاطر 100 هزار تومان

زجر کولبرها به خاطر 100 هزار توماننماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کشته و زخمی شدن 16 جوان کولبر در مرزهای غربی بخاطر سقوط بهمن، گفت که این افراد بخاطر 100 […]