بیانیه تند کانون مربیان علیه کی‌ روش

بیانیه تند کانون مربیان علیه کی‌ روشکانون مربیان فوتبال ایران در اقدامی عجیب، بیانیه تندی را بر علیه کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان منتشر کردند. بیانیه تند کانون مربیان علیه کی‌ روش به […]