عکس/ استقرار تانک در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا

عکس/ استقرار تانک در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلاانتخاب -استقرار تانک ها در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا در کاراکاس عکس/ استقرار تانک در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا

استقرار تانک‌ ها در خیابان های ونزوئلا +عکس

استقرار تانک‌ ها در خیابان های ونزوئلا +عکسسایه کودتای نظامی همزمان با حمله بالگرد پلیس به دیوان عالی، محاصره پارلمان از سوی طرفداران دولت و صف آرایی تانک ها برای حفاظت از کاخ ریاست جمهوری، […]