تراز تجاری در دولت یازدهم مثبت شد

تراز تجاری در دولت یازدهم مثبت شدارزیابی آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران درباره مبادلات با 15 کشور همسایه در دوره 94- 1384 نشان می دهد در این سال ها ارزش صادرات 136 میلیارد و 692 […]