ترامپ: در مقابل دریافت میلیاردها دلار در نشست ریاض شرکت کردم

ترامپ: در مقابل دریافت میلیاردها دلار در نشست ریاض شرکت کردم ترامپ: در مقابل دریافت میلیاردها دلار در نشست ریاض شرکت کردم

ترامپ در جشن سالانه خبرنگاران کاخ سفید شرکت نمی‎کند

ترامپ در جشن سالانه خبرنگاران کاخ سفید شرکت نمی‎کند ترامپ در جشن سالانه خبرنگاران کاخ سفید شرکت نمی‎کند