رویترز:سیاست ضدایرانی ترامپ در خاورمیانه به چالش کشیده می‌شود

رویترز:سیاست ضدایرانی ترامپ در خاورمیانه به چالش کشیده می‌شود رویترز:سیاست ضدایرانی ترامپ در خاورمیانه به چالش کشیده می‌شود

دختر ترامپ بانوی اول آمریکا می‌شود

دختر ترامپ بانوی اول آمریکا می‌شودگزارش‌ها حاکی از آن است که دختر رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا قرار است وظایف بانوی اول این کشور را بر عهده بگیرد. دختر ترامپ بانوی اول آمریکا می‌شود