ترامپ در عربستان:‌ باید ایران را منزوی کنیم

ترامپ در عربستان:‌ باید ایران را منزوی کنیم ترامپ در عربستان:‌ باید ایران را منزوی کنیم

الجبیر: همسر ترامپ با هر پوششی باشد، از او استقبال می‌ کنیم!

الجبیر: همسر ترامپ با هر پوششی باشد، از او استقبال می‌ کنیم!عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان طی سخنانی گفت : ملانیا ترامپ با هر پوششی وارد شهر ریاض شود، از او به گرمی استقبال خواهیم […]

نامزد پیشنهادی ترامپ برای سازمان ملل: به جای انکه برجام را کنار بگذاریم، آن را بازبینی کنیم

نامزد پیشنهادی ترامپ برای سازمان ملل: به جای انکه برجام را کنار بگذاریم، آن را بازبینی کنیم نامزد پیشنهادی ترامپ برای سازمان ملل: به جای انکه برجام را کنار بگذاریم، آن را بازبینی کنیم

مشاور ارشد ترامپ: باید «گولن» را به ترکیه استرداد کنیم

مشاور ارشد ترامپ: باید «گولن» را به ترکیه استرداد کنیم مشاور ارشد ترامپ: باید «گولن» را به ترکیه استرداد کنیم دانلود بیتالک

اوباما: به ترامپ تبریک می‌گویم/ ترامپ را به کاخ سفید دعوت کرده‌ام/ من و او اختلاف نظرهای چشم‌گیری داریم، اما هشت سال قبل هم که من انتخاب شدم، با بوش اختلافات چشم‌گیری داشتم/ به هیلاری افتخار می کنیم

اوباما: به ترامپ تبریک می‌گویم/ ترامپ را به کاخ سفید دعوت کرده‌ام/ من و او اختلاف نظرهای چشم‌گیری داریم، اما هشت سال قبل هم که من انتخاب شدم، با بوش اختلافات چشم‌گیری داشتم/ به هیلاری […]

اوباما: به ترامپ تبریک می‌گویم/ ترامپ را به کاخ سفید دعوت کرده‌ام/ من و او اختلاف نظرهای چشم‌گیری داریم، اما هشت سال قبل هم که من انتخاب شدم، با بوش اختلافات چشم‌گیری داشتم/ بههیلاری افتخار می کنیم

اوباما: به ترامپ تبریک می‌گویم/ ترامپ را به کاخ سفید دعوت کرده‌ام/ من و او اختلاف نظرهای چشم‌گیری داریم، اما هشت سال قبل هم که من انتخاب شدم، با بوش اختلافات چشم‌گیری داشتم/ بههیلاری افتخار […]