تصاویر : شورش خونین در زندانی در برزیل‎

تصاویر : شورش خونین در زندانی در برزیل‎درگیری گروه های تبه کار و وقوع شورش در داخل زندانی در شهر مانائوس برزیل، ۵۶ کشته بر جای گذاشت. تصاویر : شورش خونین در زندانی در برزیل‎

تصاویر : اعتراضات آتشین در برزیل

تصاویر : اعتراضات آتشین در برزیلهزاران برزیلی بار دیگر خیابان های 13 ایالت از مجموع 27 ایالت کشور را اشغال کرده تا علیه تصویب سقف هزینه های عمومی‌ از سوی سنا اعتراض کنند. این تظاهرات […]