تصاویر : بازید نوروزی توریست ها از کاخ گلستان

تصاویر : بازید نوروزی توریست ها از کاخ گلستانکاخ گلستان از کاخ‌های دوره زندیه و قاجار است که در مرکز شهر تهران واقع شده‌است.این کاخ با قدمتی بالغ بر ۴۴۰ سال یکی از منحصر به […]

تصاویر: قندیل هدیه سرمای شدید دیشب به گلستان!

تصاویر: قندیل هدیه سرمای شدید دیشب به گلستان!دمای تا ده درجه زیر صفر گلستان، دیشب خیلی چیزها را قندیلی کرد. تصاویر: قندیل هدیه سرمای شدید دیشب به گلستان!