تصویری از شناسنامه عجیب میرسلیم!

تصویری از شناسنامه عجیب میرسلیم!عکسی دیگر از شناسنامه عجیب سید مصطفی میرسلیم، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. تصویری از شناسنامه عجیب میرسلیم!

تصویری از تصادف عجیب سمند در کرمانشاه!

تصویری از تصادف عجیب سمند در کرمانشاه!تصویری از تصادف عجیب خودروی سمند با تیر برق در کرمانشاه… تصویری از تصادف عجیب سمند در کرمانشاه! oxin channel