تصویری از شناسنامه عجیب میرسلیم!

تصویری از شناسنامه عجیب میرسلیم!عکسی دیگر از شناسنامه عجیب سید مصطفی میرسلیم، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. تصویری از شناسنامه عجیب میرسلیم!