مهدی طارمی درخواست تعلیق حکم کرد

مهدی طارمی درخواست تعلیق حکم کرد مهدی طارمی درخواست تعلیق حکم کرد

نیویورک تایمز: ترامپ با تمدید تعلیق تحریم‌ها نشان داد برجام را حفظ می‌کند

نیویورک تایمز: ترامپ با تمدید تعلیق تحریم‌ها نشان داد برجام را حفظ می‌کند نیویورک تایمز: ترامپ با تمدید تعلیق تحریم‌ها نشان داد برجام را حفظ می‌کند

رویترز: آمریکا تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید می‌کند

رویترز: آمریکا تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید می‌کند رویترز: آمریکا تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید می‌کند

بازتاب گسترده تعلیق تحریم های ایران توسط ترامپ

بازتاب گسترده تعلیق تحریم های ایران توسط ترامپانتخاب -انتخابات ایران با مهلت تصمیم گیری ترامپ در باره تعلیق و عدم تعلیق تحریم ها همزمان شد.حال رویترز و بسیاری از خبرگزاریها این موضوع را در صدر […]

بیانیه وزارت امنیت داخلی آمریکا: تعلیق رسمی فرمان ممنوعیت سفر ایرانیان به امریکا

بیانیه وزارت امنیت داخلی آمریکا: تعلیق رسمی فرمان ممنوعیت سفر ایرانیان به امریکاساعتی پس از اعتراض دونالد ترامپ به رأی یک قاضی فدرال در مورد فرمان اجرایی او برای منع موقت سفر اتباع هفت کشور، […]