گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان درباره حلب

گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان درباره حلب گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان درباره حلب

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و روسیه درباره تحولات حلب

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و روسیه درباره تحولات حلب گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و روسیه درباره تحولات حلب