تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهور مصر

تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهور مصردونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به صورت تلفنی درباره بحران قطر گفتگو و رایزنی کرد تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهور مصر

تماس تلفنی رییس جمهور جدید فرانسه با روحانی

تماس تلفنی رییس جمهور جدید فرانسه با روحانی تماس تلفنی رییس جمهور جدید فرانسه با روحانی