اقای حسن روحانی اصول‌گرا هست یا نیست ؟

اقای حسن روحانی اصول‌گرا هست یا نیست ؟ اقای حسن روحانی اصول‌گرا هست یا نیست ؟

سید حسن خمینی: اگر چشم هایمان بینا باشد، باید به حال وحدت در جهان اسلام خون گریه کنیم/ وحدت یک تاکتیک کوتاه مدت نیست

سید حسن خمینی: اگر چشم هایمان بینا باشد، باید به حال وحدت در جهان اسلام خون گریه کنیم/ وحدت یک تاکتیک کوتاه مدت نیست سید حسن خمینی: اگر چشم هایمان بینا باشد، باید به حال […]

حسن عباسی: از امروز با ریاست جمهوری و قوه‌قضاییه مقابله می‌کنم/ روحانی را به دادگاه بکشانید/ دولت بی ادب لیبرال قبول کرد آمریکا قابل قبول نیست

حسن عباسی: از امروز با ریاست جمهوری و قوه‌قضاییه مقابله می‌کنم/ روحانی را به دادگاه بکشانید/ دولت بی ادب لیبرال قبول کرد آمریکا قابل قبول نیست حسن عباسی: از امروز با ریاست جمهوری و قوه‌قضاییه […]