معاون وزیر خارجه انگلیس در مراسم تحلیف روحانی شرکت می‌کند

معاون وزیر خارجه انگلیس در مراسم تحلیف روحانی شرکت می‌کند معاون وزیر خارجه انگلیس در مراسم تحلیف روحانی شرکت می‌کند

وزارت خارجه ایران: ایران اقدام سخیف آمریکا در تحریم‌های جدید را محکوم و متقابلا اقدام می‌کند

وزارت خارجه ایران: ایران اقدام سخیف آمریکا در تحریم‌های جدید را محکوم و متقابلا اقدام می‌کند وزارت خارجه ایران: ایران اقدام سخیف آمریکا در تحریم‌های جدید را محکوم و متقابلا اقدام می‌کند

وزارت خارجه آمریکا: نمی‌دانیم ترامپ با مجوزهای صادرشده برای هواپیماهای ایران چه می‌کند

وزارت خارجه آمریکا: نمی‌دانیم ترامپ با مجوزهای صادرشده برای هواپیماهای ایران چه می‌کند وزارت خارجه آمریکا: نمی‌دانیم ترامپ با مجوزهای صادرشده برای هواپیماهای ایران چه می‌کند

وزیر خارجه ترکیه: آلمان از تروریست‌ها حمایت می‌کند

وزیر خارجه ترکیه: آلمان از تروریست‌ها حمایت می‌کند وزیر خارجه ترکیه: آلمان از تروریست‌ها حمایت می‌کند دانلود زاپیا برای کامپیوتر