وزیر خارجه بحرین: به مصر پایگاه نظامی نداده‌ایم

وزیر خارجه بحرین: به مصر پایگاه نظامی نداده‌ایم«خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین در سخنانی ایجاد پایگاه نظامی مصر در یکی از جزایر بحرین در خلیج فارس را تکذیب کرد. وزیر خارجه بحرین: […]