وزیر امور خارجه قطر: دوحه در امور هیچ کشوری دخالت نمی کند/برای داشتن منطقه ای امن باید گفت و گوها را با ایران آغاز کنیم

وزیر امور خارجه قطر: دوحه در امور هیچ کشوری دخالت نمی کند/برای داشتن منطقه ای امن باید گفت و گوها را با ایران آغاز کنیم وزیر امور خارجه قطر: دوحه در امور هیچ کشوری دخالت […]

وزارت خارجه عراق: علیه روزنامه الشرق الاوسط عربستان شکایت می کنیم

وزارت خارجه عراق: علیه روزنامه الشرق الاوسط عربستان شکایت می کنیم وزارت خارجه عراق: علیه روزنامه الشرق الاوسط عربستان شکایت می کنیم