زنان عربستان هنوز به نام خودشان صدا زده نمی‌شوند

زنان عربستان هنوز به نام خودشان صدا زده نمی‌شوند زنان عربستان هنوز به نام خودشان صدا زده نمی‌شوند

فیلم/ مردمی که خودشان تابوت شان را می سازند

فیلم/ مردمی که خودشان تابوت شان را می سازندبرخی از مردم با ساخت تابوت هایی با ویژگی های منحصر به فرد به استقبال مرگ می روند. فیلم/ مردمی که خودشان تابوت شان را می سازند

این ستاره ها با طرفداران خودشان میانه خوبی ندارند

این ستاره ها با طرفداران خودشان میانه خوبی ندارند این ستاره ها با طرفداران میانه خوبی ندارند برخی از و بازیگران هستند که علی رغم محبوبیت بسیار بین مردم و شهرت فراوان اما به هیچ […]