نتانیاهو: راه تغییر برجام را به ترامپ نشان دادم

نتانیاهو: راه تغییر برجام را به ترامپ نشان دادم نتانیاهو: راه تغییر برجام را به ترامپ نشان دادم

خاکی‌صدیق: جزئیات برنامه خود را به رئیس جمهور ارائه دادم

خاکی‌صدیق: جزئیات برنامه خود را به رئیس جمهور ارائه دادم خاکی‌صدیق: جزئیات برنامه خود را به رئیس جمهور ارائه دادم

نصیری: یادگاری از ایران را به موزه IOC دادم

نصیری: یادگاری از ایران را به موزه IOC دادمپیشکسوت وزنه‌برداری ایران گفت: بزرگترین افتخارم اهدای مدال به موزه IOC بود و یادگاری از ایران باقی ماند. نصیری: یادگاری از ایران را به موزه IOC دادم