۸۰ درصد بیماری‌های کشور غیرواگیر است

۸۰ درصد بیماری‌های کشور غیرواگیر استقائم مقام وزیر بهداشت در مازندران با تاکید بر توجه بیشتر به فعالیت‌های ورزشی، گفت: هم اکنون ۸۰ درصد بیماری‌های کشور غیرواگیر است. ۸۰ درصد بیماری‌های کشور غیرواگیر است

30 درصد متکدیان خارجی هستند/ قرارگاه اجتماعی توفیقی نداشته است

30 درصد متکدیان خارجی هستند/ قرارگاه اجتماعی توفیقی نداشته است 30 درصد متکدیان خارجی هستند/ قرارگاه اجتماعی توفیقی نداشته است

75 درصد بیمارستان های تهران مثل پلاسکو است

75 درصد بیمارستان های تهران مثل پلاسکو استقائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 75 درصد تختهای بیمارستانی تهران و 50 درصد بیمارستانهای کشور فرسوده و پلاسکویی هستند که نوسازی آنها حداقل 175 […]

30 درصد از شبکه توزیع برق کشور فرسوده است

30 درصد از شبکه توزیع برق کشور فرسوده است 30 درصد از شبکه توزیع برق کشور فرسوده است

۵۴ درصد سدهای کشور خالی است

۵۴ درصد سدهای کشور خالی است ۵۴ درصد سدهای کشور خالی است

95 درصد واردات «آیفون» قاچاقی است

95 درصد واردات «آیفون» قاچاقی است 95 درصد واردات «آیفون» قاچاقی است

30 درصد نقدینگی واقعی است

30 درصد نقدینگی واقعی استنقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که تقریبا در تمام شاخص‌های دیگر تاثیرگذار است. یکی از معضلات اقتصاد ایران، حجم غیرمتعارف و نامناسب نقدینگی در مقایسه با سایر متغیرهای کلان […]

هیلاری 4 درصد از ترامپ جلو افتاده است

هیلاری 4 درصد از ترامپ جلو افتاده استبر اساس آخرین نظرسنجی واشنگتن پست – ای بی سی نیوز که روز دوشنبه منتشر شد، هیلاری کلینتون، چهار درصد از دونالد ترامپ جلو افتاده است. هیلاری 4 […]