حرفه ای ترین دروغگوی دنیا!

حرفه ای ترین دروغگوی دنیا!برخی از آقایان برای رسیدن به امور مجردی شان، گاهی به همسرشان دروغ می گویند و این رویه نه در ایران، بلکه در همه جای دنیا، یکی از خصیصه های مشترک […]