دو کشته در تیراندازی در خیابان شانزلیزه پاریس

دو کشته در تیراندازی در خیابان شانزلیزه پاریس دو کشته در تیراندازی در خیابان شانزلیزه پاریس

گروگانگیری در یک آژانس مسافرتی در پاریس

گروگانگیری در یک آژانس مسافرتی در پاریساین حادثه گروگانگیری در جنوب شهر پاریس در بلوار «ماسنا» روی داده است و پلیس با ارسال پیام بر روی صفحه توئیتر خود از مردم خواسته است که از […]

گروگانگیری مسلحانه در پاریس

گروگانگیری مسلحانه در پاریسمردی مسلح در دفتر یک آژانس مسافرتی در شهر «پاریس» هفت تن را گروگان گرفته است. گروگانگیری مسلحانه در پاریس