وزیر دفاع آمریکا: جنگ با کره شمالی فاجعه‌بار است

وزیر دفاع آمریکا: جنگ با کره شمالی فاجعه‌بار است وزیر دفاع آمریکا: جنگ با کره شمالی فاجعه‌بار است

وزیر دفاع آمریکا: ایران عامل تمام بی‌ثباتی‌ها در منطقه است

وزیر دفاع آمریکا: ایران عامل تمام بی‌ثباتی‌ها در منطقه است وزیر دفاع آمریکا: ایران عامل تمام بی‌ثباتی‌ها در منطقه است

وزیر دفاع: برجام یک مسأله ملی است

وزیر دفاع: برجام یک مسأله ملی است وزیر دفاع: برجام یک مسأله ملی است