مصوبه دولت برای لغو روادید بین ایران و روسیه و پرتغال ابلاغ شد

مصوبه دولت برای لغو روادید بین ایران و روسیه و پرتغال ابلاغ شد مصوبه دولت برای لغو روادید بین ایران و روسیه و پرتغال ابلاغ شد

دولت ترامپ هم خواستار پایبندی ایران به برجام شد

دولت ترامپ هم خواستار پایبندی ایران به برجام شد دولت ترامپ هم خواستار پایبندی ایران به برجام شد

«جن‌گیر» دولت احمدی نژاد آزاد شد

«جن‌گیر» دولت احمدی نژاد آزاد شد «جن‌گیر» دولت احمدی نژاد آزاد شد

عیدی کارمندان دولت مشخص شد

عیدی کارمندان دولت مشخص شد عیدی کارمندان دولت مشخص شد

وزیر مسکن دولت ترامپ مشخص شد

وزیر مسکن دولت ترامپ مشخص شد وزیر مسکن دولت ترامپ مشخص شد

استعفای دولت کویت پذیرفته شد

استعفای دولت کویت پذیرفته شد«صباح الأحمد الصباح» امیر کویت ضمن پذیرش استعفای دولت این کشور، «جابر المبارک الصباح» را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. استعفای دولت کویت پذیرفته شد

اولین جلسه دولت نجات ملی یمن تشکیل شد

اولین جلسه دولت نجات ملی یمن تشکیل شداعضای کابینه پیشنهادی عبدالعزیز بن حبتور نخست وزیر دولت نجات ملی روز سه شنبه (امروز) در صنعا تشکیل جلسه داد. اولین جلسه دولت نجات ملی یمن تشکیل شد

مولاوردی: پیشنهاد دولت درباره جایگزین مجازات حبس زنان پذیرفته شد

مولاوردی: پیشنهاد دولت درباره جایگزین مجازات حبس زنان پذیرفته شد مولاوردی: پیشنهاد دولت درباره جایگزین مجازات حبس زنان پذیرفته شد ارتقا اندروید