آخوندی: دولت وارد حوزه ساخت مسکن نمی شود

آخوندی: دولت وارد حوزه ساخت مسکن نمی شودوزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در گذشته یک بار وارد حوزه ساخت مسکن شد ولی از آن پس پشت دستش را داغ کرده است تا وارد این […]

رحماندوست: دولت تا 6 سال دیگر هم درخصوص حقوق نجومی کاری نمی کند

رحماندوست: دولت تا 6 سال دیگر هم درخصوص حقوق نجومی کاری نمی کندنماینده سابق مجلس درخصوص عدم اقدام دولت در موضوع حقوق‌های نجومی گفت: آنها دلشان نمی‌خواهد این کار به سرانجام برسد زیرا خودشان اولین […]