سلفی خانم دکتر با وزیر بهداشت

سلفی خانم دکتر با وزیر بهداشتدر حاشیه مراسم رونمایی از ۸۰ کلینیک سیار دندانپزشکی برای ارائه خدمات رایگان به مناطق محروم با حضور سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کنار هتل… […]

دکتر روحانی انتصاب نخست وزیر جدید ایتالیا را تبریک گفت

دکتر روحانی انتصاب نخست وزیر جدید ایتالیا را تبریک گفت دکتر روحانی انتصاب نخست وزیر جدید ایتالیا را تبریک گفت