حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر آزاد شد

حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر آزاد شدحسنی مبارک، رئیس جمهور سابق کشور مصر که ۶ سال پیش بعد از انقلاب این کشور به اتهامات فساد و …  در بازداشت بود، ازاد شد. وکیل رئیس جمهور […]