قالیباف ترجیح می‌دهد به روحانی ببازد یا ابراهیم رئیسی؟

قالیباف ترجیح می‌دهد به روحانی ببازد یا ابراهیم رئیسی؟ قالیباف ترجیح می‌دهد به روحانی ببازد یا ابراهیم رئیسی؟