عکس/آیت‌الله مکارم‌شیرازی رای خود را در قم به صندوق انداخت

عکس/آیت‌الله مکارم‌شیرازی رای خود را در قم به صندوق انداختانتخاب -آیت‌الله مکارم‌شیرازی از مراجع اعظام تقلید، رای خود را برای انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا در قم به صندوق انداخت […]

محمدجواد ظریف رای خود را به صندوق انداخت

محمدجواد ظریف رای خود را به صندوق انداخت محمدجواد ظریف رای خود را به صندوق انداخت

هیلاری کلینتون رای خود را به صندوق انداخت

هیلاری کلینتون رای خود را به صندوق انداخت هیلاری کلینتون رای خود را به صندوق انداخت دانلود برنامه ایمو